ਦਿੱਲੀ: ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੜਦੀਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ (ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ)
Source link