ਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆਬਾਇਡਨ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਹੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਿਆSource link