ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ: ਜੋਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ
Source link